Årsmöte
 
Årsmöte på måndag 27/2 kl. 19.00 i Norra Rörums idrottshall.

Syrelsen hälsar alla NRGF:s medlemmar välkomna!

Årsmötet har utlysts i Skånska Dagbladet och på anslag i Norra Rörum. [Se anslag]

 

Tack till alla som arbetat för NRGF 2005!

 

Tack till våra sponsorer för stödet 2005!

 
Charlotte Linderoth
2006-02-19