Styrelsemöte
 
Styrelsemöte måndagen den 27/3 kl. 19.00 i Norra Rörums idrottshall.

Styrelsen hälsar alla ledamöter, suppleanter, sektionsledare och valberedning välkomna till årets första styrelsemöte.

 
Charlotte Linderoth
2006-02-28