Styrelsemöte
 
Styrelsemöte måndagen den 24/4 kl. 19.00 i Norra Rörums idrottshall.

Styrelsen hälsar alla ledamöter och suppleanter samt Maril Magnusson välkomna till mötet som kommer att handla om den drogpolicy NRGF ska upprätta i samarbete med fritidsnämnden i Höörs kommun och Skåneidrotten.

 
Charlotte Linderoth
2006-03-28