Styrelsemöte
 
Styrelsemöte måndagen den 29/5 kl. 19.00 på Norra Rörums idrottsplats.

Styrelsen hälsar alla ledamöter, suppleanter, sektionsledare samt representant från stödföreningen välkomna. Mötet kommer bland annat att handla om loppmarknaden, fotbollssäsongen och om den drogpolicy NRGF ska upprätta i samarbete med fritidsnämnden i Höörs kommun och Skåneidrotten.

 
Charlotte Linderoth
2006-04-29