Stormöte
 

Fotbollsektionen bjuder in till stormöte söndagen den 1/10 kl. 16.00 på Norra Rörums idrottsplats. Kallade är fotbollsektionen, styrelsen, valberedningen, sektionsledarna i övriga sektioner och NRGF:s stödförening. Obligatorisk närvaro för samtliga. Dagordning:

1. NRGF 2006

2. NRGF 2007

3. N Rörums idrottsplats

4. NRGF 80 år

5. Övrigt

Välkomna!

 
Pär Eliasson
2006-09-19