NRGF bygger nytt
 

På Norra Rörums idrottsplats pågår ett investeringsprojekt i NRGF:s regi. Ett mäktigt förråd på 300 kvadratmeter byggs och skall stå färdigt den 1:e juni 2007.

 

Hösten 2006 startade NRGF tillsammans med NRGF stödförening ett projekt att undersöka möjligheterna att bygga ett stort förråd på Norra Rörums idrottsplats, att användas i samband med Norra Rörums loppmarknad och som maskinhall för maskiner, redskap, etc som används för driften av Norra Rörums idrottsplats.

 

En projektledning tillsattes och projektet startade i oktober 2006 och är nu knappt sju månader senare redan framme vid ett nästan färdigbyggt förråd. Kalkyler och tidplan har hållits väl och stort sett återstår enbart invigningen den 1:e juni.

 

Norra Rörums loppmarknaden hålls i år på Norra Rörums idrottsplats söndagen den 17 juni kl. 11.00. Välkomna!

 

Mycket nöje med projektbilderna nedan!

 
Pär Eliasson
2007-05-05
 
 
Byggtider!
 

 
Här står NRGF:s nya förråd i stort sett klart. Loppisindustrin i Norra Rörum kör med andra ord vidare med nya resurser. NRGF hakar på med att husa in sina maskiner i detta jättelika "garage".
 
 

 
Här är några av dem som gjort projektet möjligt (från vänster): Anders "Jöns" Jönsson, Hans "Hasse" Johansson, Nils-Arne "Nane" Nilsson, Alf "Affe" Eliasson och Sten Svensson.
 
 

 
300 kvadratmeter att fylla! Belysning, el och larm installeras inom kort.
 
 
 

 
In och ut genom denna dubbelport går det mesta att transportera.
 
 

 
Snart klart att fylla på med grejer. Invigning den 1:e juni 2007. Är det någon som vill skänka prylar till Norra Rörums loppmarknad? Hämta information om detta via startsidan och NRGF:s stödförening.