NORRA RÖRUMS IDROTTSPLATS

Senast uppdaterad 2022-12-27

 

 

 

Norra Rörums idrottsplats ligger på en höjd strax öster om Norra Rörum. Idrottsplatsen består av tre fotbollsplaner och ett klubbhus. På idrottsplatsen finns även två kiosker, två parkeringsplatser, några förvaringsbyggnader och ett grönområde. I klubbhuset finns tre omklädningsrum med duschar och toaletter samt en bastu, ett kök, en tvättstuga, en yttre toalett och ett materialrum. Telefonnumret till idrottsplatsen är 0413-55 03 74.

 

 

 

Fotbollsplaner

 

A-planen har gräsunderlag, måtten 105x62 m och är försedd med elbelysning.

 

B-planen har gräsunderlag och måtten 70x40 m och är försedd med elbelysning.

 

C-planen har grusunderlag, måtten 110x65 m och är försedd med elbelysning.

 

 

 

Bokning av anläggning

 

Bokning av träningstider, matchtider och andra arrangemang görs hos kanslisektionen via startsidan.

 

 

 

Funktioner

 

Driften av Norra Rörums idrottsplats delas mellan Höörs kommun och NRGF. Större reparationer och ombyggnader samt el och uppvärmning står Höörs kommun för medan NRGF ansvarar för övrigt enligt nedan:

 

Anläggning/Nycklar

Mindre reparationer och ombyggnader görs av en anläggningsgrupp. Funktionen har även ansvar för nycklar till Norra Rörums idrottsplats (och Norra Rörums idrottshall). Utlåning görs mot kvittens. Brister på drift och inventarier anmäls till funktionsansvarig.

 

Nycklar skall återlämnas snarast till funktionsansvarig efter avsägning och/eller utfört uppdrag!

 

Larmlista

Norra Rörums idrottsplats är försedd med larm mot inbrott. En larmlista håller ständig jour.

 

Planer/Ritsning

Funktionen ansvarar för gräsklippning och bevattning av gräsplaner, snöplogning och sladdning av grusplan samt ritsning av alla planer.

 

Städning/Tvätt

Funktionen ansvara för städning av klubbhus och anslutande byggnader samt tvättning av matchkläder, mm. Här ingår även inköp och byte/påfyllning av förbrukningsmaterial som t ex glödlampor.

 

 

 

Ansvarig för anläggning/nycklar

 

Alf Eliasson

0413-55 02 15, 0705-74 18 36

 

 

 

Ansvarig för larmlista

 

Alf Eliasson

0413-55 02 15, 0705-74 18 36

 

 

 

Ansvarig för planer/ritsning

 

Alf Eliasson

0413-55 02 15, 0705-74 18 36

 

 

 

Ansvarig för städning/tvätt

 

Alf Eliasson

0413-55 02 15, 0705-74 18 36