INFORMATION

Senast uppdaterad 2022-12-27

 

 

Ekonomisektion

 

Ekonomisektionen ansvarar för NRGF:s inkomster. Sektionen består av funktioner med olika ansvarsområden. Sektionsledare driver sektionen och rapporterar till årsmötet via verksamhetsberättelse. Styrelsen godkänner sektionens verksamhetsplan.

 

 

 

Sektionsledare

 

Barbro Johansson

0451-650 49, 0709-60 26 02

 

 

 

Funktioner

 

Bingo:

Barbro Johansson

0451-650 49, 0709-60 26 02

 

Bingolotto:

Lisbeth Eliasson

0413-55 02 15, 0709-26 35 61

 

Försäljning:

Barbro Johansson 0451-650 49, 0709-60 26 02

 

Loppmarknad:

Alf Eliasson

0413-55 02 15, 0705-74 18 36

 

Lotteri:

Lisbeth Eliasson

0413-55 02 15, 0709-26 35 61

 

Medlemskort:

Barbro Johansson

0451-650 49, 0709-60 26 02

 

Pappersinsamling:

Alf Eliasson

0413-55 02 15, 0705-74 18 36

 

Sponsorer:

Barbro Johansson

0451-650 49, 0709-60 26 02

 

Sponsorprojekt:

Pär Eliasson

0413-55 01 04, 0706-04 52 51