INFORMATION

Senast uppdaterad 2023-03-25

 

 

Norra Rörums Gymnastikförening (NRGF)

 

Bildad:

1927

Klubbkulörer:

Ordinarie: Röd och svart (röd tröja, svart byxa och svarta strumpor)

Reserv: Svart (svart tröja, svart byxa och svarta strumpor)

Klubbmärke:

Adress:

Norra Rörums GF

c/o Pär Eliasson

Färingtoftavägen 2

243 92  HÖÖR

E-postadress:

par.eliasson@bahnhof.se

Föreningsnummer: 

03139

Organisationsnummer: 842001-0665

Bankgironummer:

105-6936

Swishnummer:

123 510 69 19

Antal medlemmar:

75

 

 

 

Styrelse

 

Ordförande:

Robin Hägneryd

0733-46 66 31

Kassör:

Barbro Johansson

0709-60 26 02

Sekreterare:

Sara Ingvarsson

0708-64 96 31

Ledamöter:

Pär Eliasson 0413-55 01 04, 0706-04 52 51

 

Marcus Emmertz 0733-59 68 53

Suppleanter:

Martin Ehnberg 0766-44 09 61

 

Fredrik Svärd 0708-85 45 03

 

 

 

Revisorer

 

Ingela Lindgren (ansvarig)

0705-77 53 41

Gunnar Nilsson

0413-55 04 00

 

 

 

Avtackningar och tack till funktionärer

 

Avtackningar för avgående styrelsemedlemmar, sektionsledare, ledare, funktionärer, etc görs på årsmötet.

 

Tack till alla som arbetat för NRGF under året annonseras i Skånska Dagbladet och på hemsidans startsida i samband med kallelse till årsmötet.