INFORMATION

Senast uppdaterad 2024-02-01

 

 

Valberedning

 

Roger Hägneryd (ordförande)

0413-55 04 22, 0733-44 91 02

Nils-Arne Nilsson

0413-55 01 15, 0705-56 17 62

Vakant

 

 

 

 

Årsmötet

 

Årsmötet hålls i februari varje år. Avsägningar görs skriftligen och inlämnas till valberedningen senast 15 november.

 

Intresserad av uppdrag inom NRGF? Kontakta valberedningen!